Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”
Date statistice pentru învățământul superior din România

Registrul Educațional Integrat este o platformă care oferă acces la parcursul educațional al unei persoane, prin interconectarea sistemelor de gestiune din sectorul educaţional.

Prin intermediu REI se accesează Registrul Matricol Unic, platformă care asigură gestiunea integrată a datelor privind studenții universităților de stat și particulare din România.

Statistici

Statistici încărcare studenți în sistemul RMU (pe ciclu de studii, formă finanțare, gen)*

*Generate conform datelor colectate prin RMU începând cu anul universitar 2015-2016 (studenții din anul I de studiu), cu actualizare automată

Repartizarea studenților din sistemul RMU pe UAT-uri și Județe**

Reprezentarea geografică a studenților înregistrați în RMU după localitatea de naștere

cifra afișată reprezintă numărul de persoane unice; utilizați scroll și selectați județ/localitate pentru detalii

Observații:
** Cifrele reprezinta toate inregistrarile din platforma REI/RMU din 2015 pana in prezent. Datele se actualizează automat zilnic, pe baza datelor raportate de universități în platforma REI/RMU.
Pentru o afișare optimă recomandăm utilizarea butonului "Full screen" din colțul dreapta sus, deasupra butoanelor de zoom.
Știri
[T: 0.2402, O: 45]