Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”
Date statistice pentru învățământul superior din România

Registrul Educațional Integrat este o platformă care oferă acces la parcursul educațional al unei persoane, prin interconectarea sistemelor de gestiune din sectorul educaţional.

Prin intermediu REI se accesează Registrul Matricol Unic, platformă care asigură gestiunea integrată a datelor privind studenții universităților de stat și particulare din România.

Știri
Statistici

*Generate conform datelor colectate prin RMU începând cu anul universitar 2015-2016, anul I de studiu, cu actualizare automata din oră în oră

Harta instituţiilor de învăţământ superior din România:
[T: 0.1935, O: 234]