Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”
Date statistice pentru învățământul superior din România

Registrul Educațional Integrat este o platformă care oferă acces la parcursul educațional al unei persoane, prin interconectarea sistemelor de gestiune din sectorul educaţional.

Prin intermediu REI se accesează Registrul Matricol Unic, platformă care asigură gestiunea integrată a datelor privind studenții universităților de stat și particulare din România.

Statistici

*Generate conform datelor colectate prin RMU începând cu anul universitar 2015-2016, anul I de studiu, cu actualizare automata din oră în oră

Reprezentarea geografică a studenților înregistrați în RMU după localitatea de domiciliu cu filtrare pe universitate/facultate/ciclu de studiu şi domeniu de studiu*
Reprezentarea geografică a studenților străini înregistrați în RMU după țara de proveniență**

click pe o țară pentru a se afișa numărul de studenți

Reprezentarea geografică a studenților străini înregistrați în RMU pe universități și județe**

se poate folosi funcția de zoom până la nivel de universitate

Observații:
* Gradul de înregistrare al datelor în RMU comparativ cu platforma ANS (platforma online de colectare unitară a datelor statistice relevante pentru învățământul superior pe baza cărora se realizeaza finanțarea învățământului superior) este de peste 70%.
** Datele utilizate pentru realizarea hărților provin din sistemul informatic RMU și reflectă numărul studenților străini din toți anii de studiu ai anului universitar curent (2017/2018).
Știri
[T: 0.1892, O: 256]