Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”
Date statistice pentru învățământul superior din România

Registrul Educațional Integrat este o platformă care oferă acces la parcursul educațional al unei persoane, prin interconectarea sistemelor de gestiune din sectorul educaţional.

Prin intermediu REI se accesează Registrul Matricol Unic, platformă care asigură gestiunea integrată a datelor privind studenții universităților de stat și particulare din România.

Statistici

Statistici încărcare studenți în sistemul RMU (pe ciclu de studii, formă finanțare, gen)*

*Generate conform datelor colectate prin RMU începând cu anul universitar 2015-2016 (studenții din anul I de studiu), cu actualizare automată

Înregistrare studenți străini în sistemul RMU**

Reprezentarea geografică a studenților străini înregistrați în RMU după țara de proveniență

click pe o țară pentru a se afișa numărul de studenți

Reprezentarea geografică a studenților străini înregistrați în RMU pe universități și județe

se poate folosi funcția de zoom până la nivel de universitate

Observații:
** Datele utilizate pentru realizarea hărților provin din sistemul informatic RMU și reflectă numărul studenților străini din toți anii de studiu ai anului universitar curent (2017/2018).
Știri
[T: 0.2719, O: 255]