Legislaţie

Legea educaţiei naţionale


Nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor/ programelor de studii universitare

2021-2022:

 • Licenţă:
  • HG nr. 883/2021 - pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021-2022
  • HG nr. 403/2021 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022
 • Master:
  • HG nr. 906/2021 - pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021-2022
  • HG nr. 385/2021 - privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022

2020-2021:

 • Licenţă:
  • HG nr. 739/2020 - pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020-2021
  • HG nr. 299/2020 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020-2021
 • Master:
  • HG nr. 738/2020 - pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021
  • HG nr. 297/2020 – privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020 - 2021

2019-2020:

 • Licenţă:
  • HG nr. 640/2019 - pentru modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019 - 2020
  • HG nr. 326/2019 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019 - 2020
 • Master:
  • HG nr. 641/2019 –pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 – 2020
  • HG nr. 318/2019 – privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020

2018-2019:

 • Licenţă:
  • HG nr. 692/2018 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 - 2019
  • HG nr. 158/2018 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 - 2019
 • Master:
  • HG nr. 691/2018 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 – 2019
  • HG nr. 185/2018 – privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 - 2019

2017-2018:

 • Licenţă:
  • HG nr. 615/2017 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017 - 2018
  • HG nr. 140/2017 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017
 • Master:
  • HG nr. 614/2017 – pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018
  • HG nr. 117/2017 – privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 - 2018

2016-2017:

 • Licenţă:
  • HG nr. 654/2016 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016 - 2017
  • HG nr. 376/2016 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017 
 • Master:
  • HG nr. 664/2016 – pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017
  • HG. nr. 402/2016 – privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 - 2017

2015-2016:

 • Licenţă:
  • Hotărâre completare HG nr. 575/2015 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015 - 2016 
  • Notă de fundamentare – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016 
  • HG nr. 575/2015 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016 
  • Anexele nr. 1-7 HG nr. 575/2015- privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016
 • Master:
  • Anexa 1/16.09.2015 – Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015 - 2016, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat 
  • Anexa 2/16.09.2015 – Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015 - 2016, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particulare acreditate 
  • HG. nr. 595/2015 – privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015 - 2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior 
  • Anexa 1 HG. nr. 595/2015 – Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015 - 2016, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat 
  • Anexa 2 HG. nr. 595/2015 – Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015 - 2016, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particulare acreditate

2014-2015:

 • Licenţă:
  • HG nr. 1071/26.11.2014 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 580/09.07.2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare de licenţă (an universitar 2014-2015)
  • HG nr. 580/09.07.2014 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare de licenţă (an universitar 2014-2015)
 • Master:
  • HG. nr. 827/01.10.2014 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/16.07.2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi scolarizaţi în anul universitar 2014-2015
  • HG nr. 582/16.07.2014– privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi scolarizaţi în anul universitar 2014-2015

2013-2014:

 • HG nr. 730/25.09.2013 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare
 • HG nr. 493/17.07.2013 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare
 • HG nr. 69/27.02.2013 – privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr.707/2012

2012-2013:

 • HG nr. 707/18.07.2012 – pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare
 • HG nr. 84/14.02.2012 – pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului si pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2011

2011-2012:

 • HG nr.966/2011 – pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare

2010-2011:

2009-2010:

Cifra de şcolarizare

2013-2014:

 • Ordin 3894/12.06.2013 – privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014
 • Ordin 3895/12.06.2013 – privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014
 • Ordin nr. 4184/11.07.2013 – privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014

2012-2013:

 • Ordin nr. 4334/5.06.2012 – privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013
 • Ordin nr. 4529/22.06.2012 – privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013
 • Ordin nr. 4970/2.08.2012 – privind alocarea granturilor doctorale în vederea admiterii la studii universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013

2011-2012:

 • Ordin nr. 4285/24.05.2011 – privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012
 • Ordin nr. 5271/5.09.2011 – privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012
 • Ordin nr. 5272/5.09.2011 – privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012

2010-2011:

 • Ordin nr. 3853/17.05.2010 – privind repartizarea cifrelor de şcolarizare pe instituţii de învăţământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

Metodologii

2015: Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2015 (Metodologie – 2015, aprobată prin OMECS nr. 3888/26.05.2015).

2015: Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru pilotare în anul 2015 (Metodologie pentru pilotare în anul 2015,  aprobată prin OMECS nr. 3889/26.05.2015).

2014: Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2014 (Metodologie – 2014, aprobată prin OMEN nr. 668 /28.11.2014).

2013: Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2013 (Metodologie – 2013, aprobată prin OMEN nr. 5364 /29.10.2013)

2012: Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2012 (Metodologie – 2012, aprobată prin OMECTS nr. 3998 /05.05.2012, Anexa OM: Metodologie Finantare 2012)

DECRET nr.453 / 3.07.2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
METODOLOGIE din 5 mai 2012 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2012
OUG nr.6 / 27.03. 2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
METODOLOGIE din 3 august 2011 de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii
OMECTS nr. 4786 / 09.08.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior
HOTARÂRE nr.789 / 03.08.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii
OMECTS nr.4390 / 06.06.2011 privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior
ORDONANŢA nr.2 / 26.01.2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
ORDONANŢA nr.18 / 29.08.2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

Link referenţiere articol: https://rei.gov.ro/legislatie-17
[T: 0.1821, O: 75]