Informații generale

Prin intermediul Registrului Educațional Integrat se poate accesa o bază de date unică la nivel național, care cuprinde informații detaliate referitoare la studenții și absolvenții de învățământ superior din România. 

Toate persoanele înregistrate în sistem sunt identificate în mod unic, în condiții de integritate și securitate, asigurându-se gestiunea unitară a traseului educațional al acestora.

În baza datelor concrete și permanent actualizate sunt generate rapoarte care pot fundamenta o paletă amplă de procese, de la adaptarea ofertei educaționale, la nivel de universitate, până la dezvoltarea politicilor în domeniu, la nivel național.

În același timp, se are în vedere obținerea unei imagini reale a capitalului uman dezvoltat prin învățământ superior: numărul de participanți și absolvenți, pe cicluri și domenii de studiu, nivel de școlaritate și formă de finanțare, aceste date contribuind la evitarea erorilor de raportare și descurajarea falsificării diplomelor.

Studentul, respectiv absolventul, va avea acces în timp real la informații referitoare la parcursul preuniversitar și universitar. De asemenea, va avea oportunitatea de a participa la diferite studii prin intermediul cărora poate comunica reprezentanților universității  și autorităților centrale opiniile sale despre specializările urmate și dezvoltarea lor profesională.

Datele rezultate vor permite universităților să își analizeze în mod periodic programele de studii din punctul de vedere al atractivității acestora, dar și al eficienței lor în pregătirea studenților pentru piața muncii.

Link referenţiere articol: https://rei.gov.ro/informatii-generale-8
[T: 0.1427, O: 75]