Termeni şi condiţii de utilizare a platformei
Informaţii generale 

Site-ul www.rei.gov.ro a fost dezvoltat în cadrul proiectului strategic „Politici bazate pe evidențe și impactul asupra pieței forței de muncă (INFO-HE) ‒ POSDRU/155/1.2/S/ 141278”, implementat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) şi Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS).

Site-ul este administrat de MEC prin UEFISCDI, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Educaţiei și Cercetării (MEC).

Condiţii pentru utilizarea site-ului

Prin accesul şi utilizarea site-ului www.rei.gov.ro, denumit în continuare "site", utilizatorul acceptă implicit termenii şi condiţiile enunţate mai jos. 
Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizator/ Utilizatori". 

Administratorul va asigura accesul permanent al utilizatorului la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor, fiind responsabilitatea acestuia din urmă să consulte secțiunea în cauză. 

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezenţii termeni şi condiţii, precum şi toate efectele juridice ce decurg din acestea vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să oprească accesarea acestui serviciu.

Politica de confidenţialitate a site-ului

Orice informaţie cu caracter personal sau material transmisă către acest site se supune prevederilor politicii de confidenţialitate şi protecţie a datelor cu caracter personal. 

UEFISCDI este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 19427, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

UEFISCDI respectă reglementările legislative în vigoare privind GDPR, ce poate fi consultată la următorul link: https://uefiscdi.gov.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal

De asemenea, datele şi statisticile prezentate pe site se bazează pe date agregate şi anonimizate.

Proprietate intelectuală

Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus integral sau parţial, în forma originală sau modificată, stocat într-un sistem de regăsire sau transmis sub orice formă şi prin orice mijloace fără permisiunea anterioară explicită şi prin acord scris al Administratorului.

Utilizarea conţinutului public al acestui site, cu titlu explicativ, în articole, studii, cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei.

Răspundere limitată

Administratorul depune toate eforturile necesare pentru a asigură acurateţea şi integralitatea informaţiei din site în baza datelor introduse de către instituţiile de învăţământ superior, dar nu îşi asumă responsabilitatea dacă aceste date nu sunt corecte, exacte sau complete.

Uilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. Administratorul nu va avea nicio responsabilitate legală sau de alt tip pentru niciun fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilităţi, directe sau indirecte, ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacităţii de utilizare, a schimbării conţinutului acestui site, sau ca urmare a accesării de către utilizatori a unui alt website printr-un link de pe acest site.

Administratorul nu va avea nicio responsabilitate de menţinere a materialelor şi serviciilor disponibile prin intermediul acestui site sau de transmitere a unor modificări în legătură cu acestea. 

Administratorul nu este responsabil pentru nicio eroare sau omisiune ce poate apărea în momentul utilizării site-ului şi nu îşi asumă răspunderea pentru defecţiuni, întârzieri, pierderi sau întreruperi apărute la nivelul sistemelor de pe care se accesează site-ul. 

În cazul în care sesizaţi erori, defecţiuni sau alte tipuri de incidente, utilizatorul le poate semnala folosind adresa rmu@uefiscdi.ro şi se va încerca pe cât posibil remedierea problemelor, dacă acestea provin de la nivelul sistemelor puse la dispoziţie de Administrator.

Condiţii de acces 

Accesul utilizatorului la serviciile şi informaţiile specifice din cadrul site-ului, se realizează în baza unei conexiuni sigure printr-un cont protejat prin “nume utilizator” şi “parolă”. 
Solicitările oficiale pentru a obţine un cont de acces se direcţionează către rmu@uefiscdi.ro.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru păstrarea caracterului confidenţial al contului, precum şi a parolei şi al tuturor acţiunilor pasibile de a fi executate în contul şi/sau cu parola acestuia. 

Utilizatorul se angajează să informeze imediat administratorul cu privire la orice utilizare neautorizată a contului acestuia, precum şi să se asigure că se deconectează la ieşirea din fiecare sesiune.

Administratorul nu va putea fi făcut responsabil în caz de pierdere, daună sau lipsă a beneficiului rezultând din neîndeplinirea de către utilizator a condiţiilor de mai sus.

Suspendarea accesului

Accesul utilizatorului poate fi suspendat în cazul în care încarcă, postează sau trimite fişiere menite să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcţionalitatea oricărui software sau echipament. 

Limbajul licenţios nu este permis în cadrul activităţii site-ului şi va fi sancţionat ca atare. 

Utilizarea adreselor de e-mail în scopuri comerciale este strict interzisă şi va duce la blocarea accesului.

Legături (link-uri) către alte site-uri şi aplicaţii

Site-ul poate conţine link-uri către alte platforme sau aplicaţii ce nu sunt gestionate de UEFISCDI. 
UEFISCDI nu este responsabilă pentru conţinutul sau politicile de confidenţialitate ale site-urilor şi aplicaţiilor în cauză.

Legislaţie aplicabilă şi jurisdicţie

Termenii şi Condiţiile enunţate mai sus vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legislaţia din România şi orice litigii vor fi soluţionate exclusiv de instanţele române.

Link referenţiere articol: https://rei.gov.ro/termeni-si-conditii-de-util-18
[T: 0.202, O: 75]