Documente suport raportare
În vederea pregătirii şi importului datelor existente la nivelul sistemelor proprii de gestiune ale universităţilor, platforma RMU asigură mai multe modalităţi de introducere a datelor: 
     a) Crearea de servicii web între sistemele proprii de gestiune și sistemul RMU
     b) Importul datelor cu ajutorul machetelor puse la dispoziție de sistemul RMU
     c) Introducere manuală a datelor în secţiunile predefinite ale sistemul RMU

Pentru importul datelor cu ajutorul machetelor se alege una din variantele de machete puse la dispoziţie de platforma RMU.
Datele introduse în machetă trebuie completate conform instrucţiunilor si structurii nomenclatoarelor RMU disponibile mai jos.

Machete curente pentru pregătirea datelor pentru servicii web/import:
Varianta 2 - machete pe secţiuni: 
Documente informative:
Machete anterioare pentru pregătirea datelor pentru servicii web/import:
Link referenţiere articol: https://rei.gov.ro/nomenclatoare-publice-si-ma-30
[T: 0.1952, O: 75]