Informații generale
Platforma a fost dezvoltată ca un instrument de „guvernare electronică”, ce permite standardizarea terminologiei specifice învățământului superior în conformitate cu criteriile generale de organizare și desfășurare a studiilor universitare.

Instituțiile centrale au acces securizat la date reale și consistente din sistemul de învățământ superior și la istoricul acestora, putând astfel identifica evetualele erori de înregistrare.

Prin platformă se pot consulta statistici și rapoarte corespunzătoare unor momente de timp de referință, dar și evoluții dinamice, atât pentru fiecare universitate, cât și pentru întregul sistem de învățământ. Mai mult, rapoartele pot viza aspecte de tip proces, referitoare la oferta educațională a universităților, precum și aspecte de tip rezultat, care urmăresc evoluția studenților ulterior absolvirii programelor de studii universitare.
Link referenţiere articol: https://rei.gov.ro/view/Informatii-generale-15
[T: 0.2307, O: 180]
Important! Nomenclatoarele au fost actualizate pentru anul universitar 2018/2019. Universitățile sunt rugate să verifice nomenclatoarele corespunzătoare la nivel instituțional, din secțiunea Nomenclatoare Publice, și să transmită, dacă este cazul, observațiile la adresa de email rmu@uefiscdi.ro, pâna cel tarziu în data de 16 noiembrie 2018.